Norge
Languages

Languages

Charlotte Nilsen
Supervisor


Kontor : RSM Oslo
Tjenester : Revisjon, Regnskap | IFRS
Biografi

Charlotte er Supervisor og medlem av RSMs Tjenestegruppe Regnskap. Hun har bred erfaring innen finansiell revisjon og tjenester knyttet opp mot revisors kompetanseområder, med spesiell vekt på regnskap (NGAAP og IFRS) skatt og selskapsrett. Revisjonsoppdragene spenner fra mindre eierdrevne selskaper til store selskaper med mange aksjonærer.
 

News articles

Finanstilsynets forslag til endringer i regnskapsloven

10. april 2019
På oppdrag fra Finansdepartementet har Finanstilsynet vurdert hvilke endringer i regnskapsloven som er nødvendig for å gjennomføre EUs konsoliderte regnskapsdirektiv i norsk rett. Nedenfor kan du lese kort om hvilke lovendringer Finanstilsynet foreslår. Finanstilsynet har i stor grad basert sine vurderinger på den utredning regnskapslo...