Norge
Languages

Languages

IFRS-konvertering

Er du nysgjerrig på hvilke regnskapsmessige konsekvenser en konvertering fra regnskapsspråket NGAAP til IFRS vil ha for regnskapet og noteopplysningene i ditt selskap? Vi bidrar både med kartlegging av forskjeller og eventuell implementering av selve overgangen til IFRS. Vi har erfaringer fra IFRS-konverteringsprosjekter både i forbindelse med børsnoteringer og andre selskapers frivillige overgang til IFRS.