Norge
Languages

Languages

IFRS-opplæring

Har selskapet tilstrekkelig IFRS-kompetanse til å rapportere etter IFRS? Vi holder jevnlig kurs innen IFRS-temaer og kan skreddersy et opplæringstilbud til ditt selskap eller til en spesifikk bransje. Dette kan være både generelle IFRS-kurs eller kurs i utvalgte IFRS-temaer som f.eks. finansielle instrumenter, inntektsføring, konsernregnskap eller leieavtaler.