Norge
Languages

Languages

IFRS-rapportering

Har selskapet tilstrekkelig kompetanse, kapasitet og erfaring til å rapportere etter IFRS? Vi vet hva som kreves og bistår selskaper i deres IFRS-rapportering, det være seg kvartalsrapportering, halvårsrapportering og/eller utarbeidelse av årsregnskap etter IFRS.