Norge
Languages

Languages

Internprising (TP)

Internprising

Interne priser ved konserninterne transaksjoner over landegrensene kan spille en stor rolle for flernasjonale konsern sin samlede beskatning. Reglene om dokumentasjon av konserninterne transaksjoner er omfattende og krevende, og en effektiv utarbeidelse av internprisdokumentasjon er svært viktig. OECD har gjennom BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) oppdatert retningslinjene for internprising som har gitt seg utslag i skjerpede krav til selskapene.  Med god kjennskap til nasjonale regler og internasjonale standarder, og som en del av RSM internasjonale nettverk, kan RSM Advokatfirma bistå i internprisingsspørsmål. 

Innenfor internprising bistår vi blant annet med:

  • Utarbeide internprising dokumentasjon
  • Utarbeide avtaler for konserninterne transaksjoner og mellomværende
  • Planlegge og utforme internprisings policy 
  • Analysere skatterisiko i internprisingsspørsmål
  • Bistå med kontakt med norske og andre lands skattemyndigheter
  • MAP/APA prosedyrer etter skatteavtalene

 

Kontakt
 

synne_web_.png

Synne Bjotveit 
Partner | advokat

T: +47 40 90 91 20
E: sbj@rsmnorge.no

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss