Norge
Languages

Languages

Personbeskatning

RSM Advokatfirma yter rådgivning knyttet til nasjonale og internasjonale skatterettslige problemstillinger for privatpersoner og lønnsmottakere, samt norske og utenlandske arbeidsgivere. For mange privateide selskaper har rådgivning også en side mot personbeskatning av eier som aksjonær, utdelinger fra selskapet, formuesbeskatning, mv. Problemstillingene er mange og til dels komplekse, og planlegging er ofte viktig for å finne skatteoptimale løsninger.

Innenfor personbeskatning bistår vi blant annet med:

 • Personlig skatterådgivning
 • Formue og optimalisering av formuesbeskatning
 • Investering i verdipapirer og finansielle instrumenter
 • Exit beskatning av finansielle instrumenter
 • Incentivordninger, aksje- og opsjonsprogram
 • Beskatning av utlendinger som arbeider i Norge
 • Beskatning av nordmenn som arbeider i utlandet
 • Skattemessig inn- og utflytting fra Norge
 • Skattemelding
 • Endring av skattekort og skatteberegninger
 • Kildeskatt og kreditfradrag   
 • Internasjonal trygd og arbeidsgiveravgift
 • Skattekonflikter, klagebehandling og rettsaker

Kontakt
 

johan_.jpg

Johan K. Engelschiøn 
Partner | leder RSM Advokatfirma

T: +47 90 86 42 91
E: jke@rsmnorge.no

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss