Norge
Languages

Languages

Regnskap | IFRS

IFRS er et komplekst regelverk og det er stadig i endring. I løpet av de siste årene er det blitt implementert flere omfattende og viktige regnskapsstandarder. Små og store prosjekter er på planleggingsstadiet.  Vi har den erfaring og kompetanse som kreves for å bistå med IFRS-konvertering, IFRS-rapportering og opplæring i IFRS.

 


Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med våre ansvarlige partnere: 
trine_salvesen_web.png
Trine Salvesen | Leder Tjenestegruppe Regnskap 
Partner
E: trs@rsmnorge.no
M: +47 97 54 23 50

 

cecilie-web.jpg
Cecilie Tronstad
Partner
E: ct@rsmnorge.no
M: +47 922 61 602 

Finansdepartementet foreslår forenklinger i regnskapsloven

Utdrag fra RSM Nyhetsbrev | 10 2017
29. juni 2017
Finansdepartementet foreslår forenklinger i regnskapsloven

RSM Nyhetsbrev 3/2017

Nye regnskapsregler for selskaper med alminnelig regnskapsplikt - basert på IFRS for SME. Grensen mellom lån og egenkapital - Rauma Energi, Høyesterett.   1. NYE REGNSKAPSREGLER FOR SELSKAPER MED ALMINNELIG REGNSKAPSPLIKT
15. mars 2017
RSM Nyhetsbrev 3/2017

RSM Nyhetsbrev 6/2016- Delutredning II om ny norsk regnskapslov

DELUTREDNING II OM NY NORSK REGNSKAPSLOV Tekst: Charlotte Nilsen, Manager og Cecilie Tronstad, Partner.  Regnskapslovutvalget leverte delutredning II om ny regnskapslov til Finansdepartementet 24.06.2016. Her oppsummerer vi de viktigste punktene i utredingen.
18. august 2016

RSM Informerer 3/2015

Ny norsk regnskapslov - lov om regnskapsplikt     Tekst: Charlotte Nilsen
10. september 2015

Nyhetsbrev 3/2015

Forslag til ny regnskapslov    Regnskapslovutvalget fremla foreløpig utkast til ny regnskapslov 26.6.2015. NOU’en er ikke sendt på høring ennå.  
15. august 2015

Pages