Norge
Languages

Languages

Skatt

Skattereglene, både nasjonalt og internasjonalt, er i konstant endring og endringene er større og skjer raskere enn noen gang. Regelverket blir stadig mer komplisert, og dette stiller krav til å være oppdatert og tilpasse seg. Med lokal spisskompetanse og et bredt internasjonalt nettverk, bistår RSM med alle problemstillinger innen skatt og avgift, samt selskapsrett og strukturering.

Misforståelser om norske momsregler

Skrevet av Marianne BrockMann Bugge i Finansavisen 11.8.2018
14. august 2018
Marianne Brockmann Bugge skriver i Finansavisen

MVA-fradrag for transaksjonskostnader

Kommentar – MVA-håndboken og Skatt øst sin artikkel i Revisjon og Regnskap 3-2018
2. juli 2018
Revisjon og Regnskap 5 2018

Klagestorm på eiendomsskatten i Oslo

Oslo kommune har mottatt tusenvis av klager på eiendomsskatten og så langt har oppsiktsvekkende mange av de som har klaget fått medhold.
29. mai 2018
Klagestorm på eiendomsskatten i Oslo, Finansavisen 24.5.18

Finansavisen 9.5.18 «Cryptocurrency Papers» – opplysningsplikt og skatt

Å unnlate å opplyse om kryptogevinst kan gi alvorlig baksmell senere, advarer advokat Morten H.  Christophersen i RSM Advokatfirma.  
11. mai 2018
Cryptocurrency Papers

MVA-fradrag for kostnader ved kjøp eller salg av selskap – nytt om rekkevidden!

  2018-utgaven av MVA-håndboken har nå blitt lagt ut på skatteetatens nettsider. Der har kapitlet om transaksjonskostnader og spørsmålet om fradrag for mva gjennomgått betydelige endringer.
27. april 2018
MVA-fradrag for kostnader ved kjøp eller salg av selskap – nytt om rekkevidden!

Høyesterett nektet skattefradrag for lokal sponsing

I en nylig avsagt dom nekter Høyesterett fradrag for tilskudd til lag og foreninger i lokalsamfunnet hvor selskapet har sin virksomhet. Begrunnelsen var at tilskuddene hadde en for fjern og indirekte tilknytning til selskapets inntekt.
5. april 2018
Høyesterettsdom

Pages