Norge
Languages

Languages

Skatt

Skattereglene, både nasjonalt og internasjonalt, er i konstant endring og endringene er større og skjer raskere enn noen gang. Regelverket blir stadig mer komplisert, og dette stiller krav til å være oppdatert og tilpasse seg. Med lokal spisskompetanse og et bredt internasjonalt nettverk, bistår RSM med alle problemstillinger innen skatt og avgift, samt selskapsrett og strukturering.

ESA gir signaler om at det kan gis overgangsregler for rederiskatteordningen frem til 31. oktober 2018

Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 3 2017 
17. november 2017
Overgangsregler for rederiskatteordningen

Kildeskatt på utbytte – nye dokumentasjonskrav fra 2018

Fra og med 1. januar 2018 gjelder nye regler om dokumentasjon når det trekkes lavere kildeskatt enn hovedregelen på 25 % på utbytte fra norske selskaper til utenlandske eiere.  
31. oktober 2017
Kildeskatt på utbytte – nye dokumentasjonskrav fra 2018

Momsfradrag fortsatt under press

Flere ferske rettsavgjørelser indikerer at retten til fradrag for moms på transaksjoner ved kjøp og salg av aksjer ikke lenger vil bli innrømmet. Det synes på den annen side fortsatt å være en åpning i særskilte tilfeller. Det må klargjøres.
30. oktober 2017
Marianne Brockmann Bugge i Finansavisen

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2018. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen og de signalene de har gitt de senere årene. Det er dermed ingen store overraskelser, men et budsjett for forutberegnelighet og stabilitet.
12. oktober 2017
Les mer om forslagene til endringer i skatteregelverket

Pages