Norge
Languages

Languages

Skatt

Skattereglene, både nasjonalt og internasjonalt, er i konstant endring og endringene er større og skjer raskere enn noen gang. Regelverket blir stadig mer komplisert, og dette stiller krav til å være oppdatert og tilpasse seg. Med lokal spisskompetanse og et bredt internasjonalt nettverk, bistår RSM med alle problemstillinger innen skatt og avgift, samt selskapsrett og strukturering.

Skattemeldingsplikt for utenlandske selskaper

Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 1 2017
29. mai 2017
Skattemeldingsplikt for utenlandske selskaper

Hjemmehørendebegrepet for selskaper – foreslåtte endringer i høringsnotat

Fra RSM Bransjenytt | shipping 1/2017   Den 16. mars 2017 la Finansdepartementet frem et høringsnotat med forslag til endringer i reglene om skattemessig bosted (hjemmehørendebegrepet) for selskaper mv. De foreslåtte endringene rammer både norske og utenlandske selskaper:  
29. mai 2017
Hjemmehørendebegrepet for selskaper – foreslåtte endringer i høringsnotat

Rentebegrensningsreglene – foreslåtte endringer i høringsnotat

Fra RSM Bransjenytt | shipping 1/2017   Finansdepartementet har sendt ut på høring et forslag om endringer i rentebegrensningsreglene, med bakgrunn i at gjeldende regelverk gir flernasjonale konsern muligheten til å foreta tilpasninger avhengig av om et konsernselskap er gjenstand for en høy eller lav skattesats.
29. mai 2017
Rentebegrensningsreglene

Videreføring av rederiskatteordningen med noen mindre endringer

Fra RSM Bransjenytt | shipping 1 2017
29. mai 2017
Videreføring av rederiskatteordningen med noen mindre endringer

Revidert nasjonalbudsjett 2017 | Gunstigere skattlegging av sparing til pensjon

Fra RSM Nyhetsbrev 7/2017  Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2017 både endringer i ordningen med skattefavorisert individuell pensjonssparing (IPS) og ordningen for skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende.
11. mai 2017
Revidert nasjonalbudsjett 2017 | Gunstigere skattlegging av sparing til pensjon

Revidert nasjonalbudsjett 2017 | Skattelette for pensjonister

Fra RSM Nyhetsbrev 7/2017
11. mai 2017
Revidert nasjonalbudsjett 2017 | Skattelette for pensjonister

Omdannelse ANS/DA/KS til aksjeselskap

Fra RSM Nyhetsbrev 7/2017 Har du fortsatt ikke omdannet deltakerlignet selskap til aksjeselskap? Husk at fristen for å gjøre dette i 2017 er 1. juli, og at du må starte med omdannelsen i god tid før dette.
11. mai 2017
Omdannelse ANS/DA/KS til AS

Pages