Norge
Languages

Languages

Skatt

Skattereglene, både nasjonalt og internasjonalt, er i konstant endring og endringene er større og skjer raskere enn noen gang. Regelverket blir stadig mer komplisert, og dette stiller krav til å være oppdatert og tilpasse seg. Med lokal spisskompetanse og et bredt internasjonalt nettverk, bistår RSM med alle problemstillinger innen skatt og avgift, samt selskapsrett og strukturering.

Skattemessig fradrag for tap på fordring

I to nylig avsagte dommer behandlet Høyesterett virksomhetskravet for skattemessig tap på fordringer. Disse dommene gir således god veiledning for hva som skal til for at virksomhetskravet anses oppfylt, noe som er en forutsetning for fradragsrett. Utgangspunktet for fradragsrett
27. april 2017
Skattemessig fradrag for tap på fordring

Frist for skattemelding 2016

Vi minner om at ordinær frist for innsendelse av skattemelding (selvangivelse) for aksjeselskap mv. er 31. mai 2017. Selskapet kan selv søke om 14 dagers utsettelse. I tillegg har revisorer og regnskapsførere mulighet til å søke utsettelse til 30. juni for en begrenset del av kundemassen.
7. april 2017
Frist for skattemelding 2016

RSM Nyhetsbrev 3/2017

Nye regnskapsregler for selskaper med alminnelig regnskapsplikt - basert på IFRS for SME. Grensen mellom lån og egenkapital - Rauma Energi, Høyesterett.   1. NYE REGNSKAPSREGLER FOR SELSKAPER MED ALMINNELIG REGNSKAPSPLIKT
15. mars 2017
RSM Nyhetsbrev 3/2017

RSM Informerer 2/2017

Takseringsregler for eiendomsskatt i Oslo
1. mars 2017
RSM Informerer 2/2017

RSM Informerer 1/2017 | Eiendomsskatt

Eiendomsskatt (oppdatert artikkel 7.3.2019) Innhold:
22. februar 2017
RSM Norge avdeling Bergen

Frokostseminar 1.mars i Oslo: Eiendomsskatt

Velkommen til frokostseminar 
16. februar 2017
Frokostseminar 1.mars i Oslo

RSM Informerer 5/2016

Borettslagsmodellen kan gi økt lønnsomhet for utviklingsprosjekter  Den såkalte borettslagmodellen benyttes stadig oftere i utviklingsprosjekter med boligeiendom. Vi omtaler skattefordelene som kan oppnås, når modellen er aktuell samt føringer utviklere må være klar over ved bruk av modellen.  
15. desember 2016
RSM Informerer 5/2016

Pages