Norge
Languages

Languages

Erik Olsen
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Revisjon
Biografi

Erik er Head of Audit i RSM Norge med fagansvar for revisjonsvirksomheten. Han er utdannet statsautorisert revisor. Erik har lang og bred erfaring innen finansiell revisjon med relatert rådgivning for selskaper av ulik størrelse innen mange bransjer. Han har også lang erfaring fra transaksjonsstøtte, og har erfaring fra oppdrag som sakkyndig i revisjon i forbindelse med rettsaker. Erik er  leder for Bransjegruppe Servicenæring & Reiseliv.

News articles

Covid-19 og effekter for årsregnskapet og årsberetningen

16. mars 2020
Flertallet av norske virksomheter har pr. i dag ikke avlagt årsregnskap og årsberetning for 2019. Siste frist er 30. juni 2020. Utbruddet av Covid-19 og betydningen det har på foretakets virksomhet vil måtte omtales i årsberetningen og i årsregnskapet for regnskapsåret 2019. For enkelte foretak kan det også bety at forutsetningen om for...

Forslag til forenklinger i aksjeloven

25. oktober 2016
Nyhetsbrev 9/2016:    Aksjelovutvalget overleverte fredag 21. oktober sine forslag til endringer i aksjeloven til Nærings- og fiskeridepartementet. Endringsforslagene har som mål å forenkle loven og gi betydelige besparelser for selskapene.  Forslagene vil bli sendt på høring før de etter planen vil bli fremmet...