Norge
Languages

Languages

Regnskap | IFRS

IFRS er et komplekst regelverk og det er stadig i endring. I løpet av de siste årene er det blitt implementert flere omfattende og viktige regnskapsstandarder. Små og store prosjekter er på planleggingsstadiet.  Vi har den erfaring og kompetanse som kreves for å bistå med IFRS-konvertering, IFRS-rapportering og opplæring i IFRS.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.19

Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger per 31.12.19

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2019:
9. januar 2020
SkatteFUNN – avklaring vedr. kriserammede selskaper

SkatteFUNN – avklaring vedr. kriserammede selskaper

Finansdepartementet kom nylig med en avklaring som slår fast at vurderingen av om et selskap er kriserammet skal gjøres på det tidspunktet Forskningsrådet godkjenner SkatteFUNN-søknaden.
6. desember 2019

Dispensasjon fra kravet om SAF-T regnskap

Skattedirektoratet har nylig avgitt en prinsipputtalelse om dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form (SAF-T regnskap).
15. oktober 2019
Kjøp av eiendom - skatt, avgift og regnskap

Kjøp av eiendom

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig, merverdiavgiftsmessig og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med kjøp av eiendom.   Innhold:
1. oktober 2019
SAF-T trer i kraft 1.1.2020

SAF-T trer i kraft 1.1.2020

Rapporteringsstandarden SAF-T er ikke lenger bare «på vei». Fra nyttår er det krav om at bedrifters økonomisystemer er tilpasset de nye reglene for pliktige rapporter.
19. september 2019
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.8.19

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.8.19

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.8.2019:  
10. september 2019
Fortsetter arbeidet med ny norsk regnskapsstandard

Fortsetter arbeidet med ny norsk regnskapsstandard

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har nylig besluttet å gjenoppta arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Standarden tilpasses nå gjeldende regnskapslov.
5. juni 2018
IFRS 16

IFRS 16 - Regnskapsføring av leieavtaler

Fra RSM Informerer 5 2017 | IFRS
22. september 2017
IFRS 15

IFRS 15 - Regnskapsføring av inntekter fra kundekontrakter

Fra RSM Informerer 5 2017 | IFRS
22. september 2017
IFRS 9

IFRS 9 - Finansielle instrumenter

Del av RSM informerer 5 2017 | IFRS 
22. september 2017
Finansdepartementet foreslår forenklinger i regnskapsloven

Finansdepartementet foreslår forenklinger i regnskapsloven

Utdrag fra RSM Nyhetsbrev | 10 2017
29. juni 2017
RSM Nyhetsbrev 3/2017

RSM Nyhetsbrev 3/2017

Nye regnskapsregler for selskaper med alminnelig regnskapsplikt - basert på IFRS for SME. Grensen mellom lån og egenkapital - Rauma Energi, Høyesterett.   1. NYE REGNSKAPSREGLER FOR SELSKAPER MED ALMINNELIG REGNSKAPSPLIKT
15. mars 2017

RSM Nyhetsbrev 6/2016- Delutredning II om ny norsk regnskapslov

DELUTREDNING II OM NY NORSK REGNSKAPSLOV Tekst: Charlotte Nilsen, Manager og Cecilie Tronstad, Partner.  Regnskapslovutvalget leverte delutredning II om ny regnskapslov til Finansdepartementet 24.06.2016. Her oppsummerer vi de viktigste punktene i utredingen.
18. august 2016

RSM Informerer 3/2015

Ny norsk regnskapslov - lov om regnskapsplikt     Tekst: Charlotte Nilsen
10. september 2015

Nyhetsbrev 3/2015

Forslag til ny regnskapslov    Regnskapslovutvalget fremla foreløpig utkast til ny regnskapslov 26.6.2015. NOU’en er ikke sendt på høring ennå.  
15. august 2015

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss

Kontakt

trine_salvesen_web.png
Trine Salvesen 
Partner | leder Regnskap 
E: trs@rsmnorge.no
M: +47 97 54 23 50